ANUNȚURI

2 iunie 2019

În urma verificarilor finale realizate asupra dosarelor înscrise la runda a II-a a concursului de planul de afaceri, este necesară solicitarea unor documente suplimentare în vederea demonstrării îndeplinirii, în integralitate, a condițiilor de eligibilitate a acestora.
Candidații care nu vor reuși să depună până la cel târziu 4.06.2019, ora 17:00, documentele solicitate vor fi eliminati.

Prezentul anunț nu produce modificări asupra perioadelor anunțate pentru înființarea firmelor a căror planuri de afaceri urmează a fi anunțate. Drept urmare, câștigătorii vor fi obligați să respecte termenul de maxim 10.06.2019, ora 17:00, pentru înființarea firmelor și depunerea documentelor aferente, urmând ca Acordurile de finanțare să fie semnate în perioada 12.06.2019 – 13.06.2019.

7 mai 2019

În cadrul proiectului Diaspora Invest, în intervalul 7 mai – 13 iunie,

vor fi reluate activitățile de  formare antreprenorială și concurs de planuri de afaceri.

 

15 aprilie 2019
În vederea organizării activităților specifice ce țin de înființarea afacerilor a căror planuri de afaceri au fost aprobate în cadrul concursului, precum și de semnarea Acordurilor de subvenție aferente acestora, în cadrul proiectului Diaspora Invest anunțăm următoarele termene:
• dovada înființari firmelor la Registrul Comerțului (sau dovada depunerii documentelor in acest sens) se va realiza până la data de 30 aprilie 2019, cel târziu, prin transmiterea documentelor emise;
•  semnarea Acordurilor de subvenție se va realiza, în baza unei planificări prealabile, cu fiecare persoană selectată în baza Metodologiei de concurs, până la data de 17 mai 2019.
În vederea semnării Acordurilor de subvenție sunt necesare toate documentele solicitate ca Anexe la acesta.
Volumul de documente care urmeaza a fi pregatit este foarte mare iar neincadrarea in termenele de mai sus atrage dupa sine, eliminarea de la finantare. Prin urmare, va rugam respectati aceste termene.
Succes!

DOCUMENTE