ANUNȚURI

În vederea organizării activităților specifice ce țin de înființarea afacerilor a căror planuri de afaceri au fost aprobate în cadrul concursului, precum și de semnarea Acordurilor de subvenție aferente acestora, în cadrul proiectului Diaspora Invest anunțăm următoarele termene:
• dovada înființari firmelor la Registrul Comerțului (sau dovada depunerii documentelor in acest sens) se va realiza până la data de 30 aprilie 2019, cel târziu, prin transmiterea documentelor emise;
•  semnarea Acordurilor de subvenție se va realiza, în baza unei planificări prealabile, cu fiecare persoană selectată în baza Metodologiei de concurs, până la data de 17 mai 2019.
În vederea semnării Acordurilor de subvenție sunt necesare toate documentele solicitate ca Anexe la acesta.
Volumul de documente care urmeaza a fi pregatit este foarte mare iar neincadrarea in termenele de mai sus atrage dupa sine, eliminarea de la finantare. Prin urmare, va rugam respectati aceste termene.
Succes!

DOCUMENTE