Revino în țară ca antreprenor!

Obiectul major este susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia,Vest, Nord-Vest, Centru și Nord-Est.
(Toată țara mai puțin București-Ilfov)

Proiect co-finanțat din Fondul Social European. Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor,

Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Rezultate Proiect

250 de participanți la cursurile de competențe antreprenoriale

250 de planuri de afaceri

60 de persoane angajate în cadrul afacerilor finanțate

30 de planuri de afaceri câștigătoare de subvenții

30 de beneficiari de minimis care primesc finanțare

250 de certificate de absolvire

Etape

Te inscrii
in proiectul Diaspora Invest

Implementarea
proiectului

Participi la sesiuni
de formare anteprenorială

Mentorat, consultanta,
Scoala de Afaceri

Creezi și
depui planul de afaceri

Condiții pentru a primi finanțare

Intenționezi să înființezi o afacere nonagricolă în mediul urban din regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru și Nord-Est

Ai domiciliul sau reședința în mediul rural sau urban din cele 7 regiuni de dezvoltare

Faci dovada domiciliului sau rezidenței în străinatate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii

Ai cetățenie română

Demonstrezi experiența antreprenorială și/sau experiența specifică în domeniul în care dorești să inițiezi o afacere prin intermediul programului

Ai vârsta de minimum 18 ani

Noutăți Proiect

Contact

Adresă

București, România, Strada Blanduziei nr.1, Sector 2

E-mail

diasporainvest@smart.org.ro

Telefon

+40 31 824 15 90

Proiectul Urmărește

Dezvoltarea abilităților și competențelor necesare înființării și dezvoltării unei afaceri în România pentru un număr de 250 de persoane fizice din Diaspora, prin furnizarea unui program de formare antreprenorială.

Crearea a 60 de locuri de muncă și dezvoltarea de mecanisme de sprijinire și promovare a afacerilor înființate prin proiect și a antreprenoriatului în general.

Creșterea șanselor de reușită a afacerilor care vor fi înființate de cei 30 de beneficiari prin alte tipuri de sprijin, respectiv servicii personalizate de consiliere / consultanță / mentorat, care să permită transferul de know-how și experiență în înființarea și gestionarea de afaceri în România.

Oferirea unui număr de 30 de finanțări start-up în valoare de câte 177,000 lei fiecare pentru câștigătorii concursului de idei de afaceri.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro