Acest proiect este implementat de un consorțiu privat format din Asociația Centrul de Dezvoltare Smart, Liga Studenților Români din Străinătate și Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est. Mai jos vă oferim câteva detalii despre fiecare partener în parte.

Asociația Centrul De Dezvoltare SMART

Asociația Centrul de Dezvoltare SMART este o asociaţie nonprofit, apolitică şi non-partizană, care a fost înfiinţată în anul 2003. În acelaşi an, şi-a început şi activitatea, prin implicarea în diverse proiecte de tineret cu finanţare naţională şi europeană şi a continuat prin dezvoltarea şi autorizarea în sistem ANC a unui număr semnificativ de cursuri de formare profesională a adulţilor, devenind un furnizor important în România pe piaţa de servicii de formare profesională în diferite domenii. Direcția pe care a definit-o în ultimii ani se concentrează pe implementarea de proiecte sociale, creșterea ratei de angajabilitate a persoanelor provenind din medii vulnerabile, susținerea gamei de servicii de informare, orientare, mediere, consiliere profesională (conform acreditării obținute în anul 2011 din partea AJOFM Galați) și cursuri de formare profesională, activităţi de antreprenoriat și consultanță în afaceri, coordonarea incubatorului de afaceri „Start UP Smart” etc. Gama de cursuri pe care o desfașoară în calitate de furnizor de formare profesională cuprinde cursuri de iniţiere, calificare şi perfecţionare, printre acestea aflându-se şi cursul de competenţe antreprenoriale, dar şi cursuri bazate pe competenţe fundamentale sau pe îmbinarea de competenţe corelate cu nevoia specifică de formare, cum ar fi comunicarea eficientă, managementul organizaţional, managementul echipei etc.

Aria de expertiză a Centrului de Dezvoltare Smart cuprinde mai multe paliere, cum ar fi: dezvoltarea de parteneriate cu instituţiile publice de interes comunitar, local sau regional în domeniul integrării sociale; organizarea de seminarii, cursuri, mese rotunde şi conferinţe la nivel local, regional, naţional sau internaţional; promovarea de tehnologii moderne de prelucrare a informaţiilor (IT) şi identificarea de mijloace materiale pentru ridicarea nivelului informaţional pe plan local, elaborând studii, module şi cursuri în acest sens; susţinerea schimburilor de experienţă şi know-how între tinerii din diferite regiuni; asocierea cu alte entităţi care susţin iniţiative de dezvoltare de proiecte cu impact comunitar; acordarea de sprijin pentru conceperea strategiilor de dezvoltare durabilă; conceperea si gestiunea de proiecte de investiţii şi proiecte sociale.

Liga Studenților Români Din Străinătate

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică și echidistantă, cu peste 12.000 de membri din 50+ țări. Proiectul LSRS a început în primăvara anului 2008, pornind de la constatarea unei realități simple și evidente: creșterea rapidă a numărului de studenți și absolvenți români în străinătate, precum și necesitatea unei platforme de comunicare între aceștia. Organizația a fost lansată oficial pe 8 ianuarie 2009, iar membrii LSRS sunt: studenți în străinătate, absolvenți de studii peste hotare, sau tineri din România care doresc să-și continue studiile în străinătate.

LSRS este construită în proporție de 100% de peste 300 de voluntari activi, în 40 filiale și reprezentanțe în întreaga lume. Suntem prezenți în România și alte 40 de filiale din întreaga lume: Arabia Saudită, Austria, Australia, Belgia, Canada, Chile, China, Columbia, Coreea de Sud, Danemarca, Elveția, Emiratele Arabe Unite, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, India, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Luxemburg, Marea Britanie, Monaco, Norvegia, Olanda, Peru, Polonia, Portugalia, Rusia, Scoția, Singapore, Siria, Slovenia, Spania, SUA, Suedia, Turcia și Ungaria.

LSRS este o platformă de networking și sprijin reciproc pentru membrii săi. Comunicarea se desfășoară fie online (prin forumul LSRS, paginile de Facebook și rețeaua de bloguri), fie offline, prin proiectele și evenimentele din România și din cele 40 de filiale în întreaga lume.

Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Regiunea SUD-EST

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători (PTIR) a luat ființă ca urmare a contextului antreprenorial românesc caracterizat prin lipsuri de capital, informații și programe de stimulare a tinerilor antreprenori. Astfel, organizația militează pentru susținerea, apărarea, promovarea și reprezentarea intereselor profesionale, economice și sociale ale tinerilor întreprinzători din România, stimulând și promovând spiritul antreprenorial și implicarea tinerilor în dezvoltarea economică și socială.

De asemenea, PTIR a desfășurat în calitate de beneficiar și partener, o serie de proiecte cofinanțate din fonduri europene cu activități țintite pe creșterea competențelor antreprenoriale și furnizarea de servicii de consiliere a activităților antreprenoriale.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitatea desfășurată de către Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, vizitați http://www.ptir.ro/.