Concurs planuri de afaceri

Înscrierile pentru proiectul DIASPORA INVEST s-au finalizat!

Dosarele înscrise în concursul de planuri de afaceri sunt în acest moment în etapa de verificare, conform calendarului.
Vă invităm călduros să ne urmăriți activitatea în continuare.

Diaspora Invest. Un proiect pentru românii din diaspora

Obiectul major este susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia,Vest, Nord-Vest, Centru și Nord-Est.
(Toată țara mai puțin București-Ilfov)

Te inscrii și participi  online la sesiuni de formare anteprenorială

Creezi și depui planul de afaceri în cadrul concursului pentru finanțarea de 40.000 Euro

Implementarea
afacerii

Mentorat, consultanță, Școala de Afaceri

Ce ne propunem

250 de participanți la cursurile de competențe antreprenoriale

250 de planuri de afaceri

60 de persoane angajate în cadrul afacerilor finanțate

30 de planuri de afaceri câștigătoare de subvenții

30 de beneficiari de minimis care primesc finanțare de 40 000 Euro

250 de certificate de absolvire

Condiții pentru a primi finanțare

Intenționezi să înființezi o afacere nonagricolă în mediul urban

Ai cetățenie română

Faci dovada domiciliului sau rezidenței în străinatate de minim 12 luni

Ai domiciliul sau reședința românească în mediul rural sau urban din cele 7 regiuni de dezvoltare
Exclus București Ilfov

Demonstrezi experiența antreprenorială și/sau experiența specifică în domeniul vizat

Ai vârsta de minimum 18 ani

Proiectul Urmărește

Dezvoltarea abilităților și competențelor necesare înființării și dezvoltării unei afaceri în România pentru un număr de 250 de persoane fizice din Diaspora, prin furnizarea unui program de formare antreprenorială.

Crearea a 60 de locuri de muncă și dezvoltarea de mecanisme de sprijinire și promovare a afacerilor înființate prin proiect și a antreprenoriatului în general.

Creșterea șanselor de reușită a afacerilor care vor fi înființate de cei 30 de beneficiari prin alte tipuri de sprijin, respectiv servicii personalizate de consiliere / consultanță / mentorat, care să permită transferul de know-how și experiență în înființarea și gestionarea de afaceri în România.

Oferirea unui număr de 30 de finanțări start-up în valoare de câte 177,000 lei fiecare pentru câștigătorii concursului de idei de afaceri.

Contact

Adresă

București, Str. Blanduziei nr.1, Parter

E-mail

diasporainvest@smart.org.ro

Telefon

+40 31 824 15 90/91

Proiect co-finanțat din Fondul Social European. Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor,
Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Platforma STARTUPSMART500.ro este dezvoltată sub forma unui canal de promovare inteligentă a afacerilor înființate și finanțate în cadrul proiectului Diaspora Invest prin furnizarea de metode de sprijin reciproc pentru membrii acesteia. Prin amploarea sa, platforma se concretizează într-o rețea antreprenorială care dispune de facilități de optimizare, identificare de clienți și creare de parteneriate; servicii prin intermediul cărora se generează oportunități concrete de business.

Startupsmat.ro